Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)

Przedmiot ubezpieczenia obejmuje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika  wynikająca z zarobkowego przewozu drogowego towarów zgodnie z Konwencją CMR lub Polskim Prawem Przewozowym

 [Keine Beschreibung eingegeben]

 

Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact markus.tuma@lutz-assekuranz.at | Thank you!