BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

INFORMACJA DLA KLIENTA

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Informacja dla klienta przy pierwszym kontakcie

Sami o sobie

Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. to kompetentny i godny zaufania
partner dla spedytorów, przewoźników oraz innych przedsiębiorstw z branży transportowej
we wszystkich kwestiach związanych z ochroną ubezpieczeniową. Na zlecenie swoich udziałowców
spółka Lutz Assekuranz pośredniczy w sprzedaży wysokiej jakości produktów ubezpieczeniowych
w korzystnych cenach – na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Zgodnie z przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, jako pośrednik ubezpieczeniowy,
jesteśmy brokerem i doradcą w sprawach ubezpieczeniowych i nie jesteśmy powiązani kapitałowo
z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Niezależni od ubezpieczycieli i banków, działamy
wyłącznie w interesie swoich klientów. Dotyczy to również likwidacji szkód, którą firma prowadzi
samodzielnie. Jesteśmy upoważnieni przez ubezpieczycieli do otrzymywania składek.
Dalsze informacje o firmie Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. można sprawdzić
w Internecie pod adresem www.lutz-assekuranz.at.

Zgodnie z regulacjami prawnymi jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę potencjalnych nowych klientów
na następujące fakty:

1. Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. jest zarejestrowana jako pośrednik
ubezpieczeniowy w austriackim rejestrze działalności gospodarczej Gewerbeinformationssystem
Austria (GISA) pod numerem 24197069 i posiada zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności
zawodowej zgodnie z §137 austriackiej Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych zarejestrowanych w rejestrze pośredników
ubezpieczeniowych można sprawdzić w Internecie pod adresem www.gisa.gv.at/vkr.
Organ odwoławczy: BMWFW (Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki).

Firma Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H przywiązuje ogromną wagę do ochrony
prywatności swoich klientów i w przypadku przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzega
przepisów o ochronie danych. Jako załącznik do Informacji dla klienta przy pierwszym kontakcie
dołączona jest Polityka prywatności firmy Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H
oraz sporządzona przez nią informacja zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Oprócz przepisów ustawowych obowiązują także Ogólne Warunki Handlowe Austriackich Brokerów
Ubezpieczeniowych z września 2008 r. w ich aktualnej wersji (patrz: www.lutz-assekuranz.at).
W razie ewentualnych sporów z naszą spółką obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem
IPRG (Międzynarodowego Prawa Prywatnego), a sądem właściwym jest sąd w Wiedniu.

Lutz Assekuranz jest w 100% spółką-córką firmy Lutz Assekuranz-Makler GmbH z siedzibą
w Monachium, w której 100% udziałów ma spółka deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH z
siedzibą w Berlinie, która z kolei jest przedsiębiorstwem należącym do grupy brokerskiej Ecclesia
Gruppe z siedzibą w Detmold (centrala). Grupa ta, zatrudniająca ok. 1550 pracowników, należy do
największych brokerów w Niemczech. Grupa Ecclesia posiada również własne firmy w Austrii,
Szwajcarii, we Włoszech, w Belgii, Holandii oraz Turcji. Jako partner międzynarodowego związku
brokerskiego, grupa ta działa na całym świecie.

 

Tu możesz pobrać w formacie PDF informację dla klienta zgodnie z austriackim Rozporządzeniem o pośrednikach ubezpieczeniowych.

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR)

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR) jako plik pdf