BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

Zespół


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wieden

 

Zarząd

   

Karl Jungmann

 

+43 1 8175573 10

Herbert Hasenhütl

 

+43 1 8175573 10

Likwidacja szkód – ubezpieczenia OCP

   

Joanna Chiang

 

+43 1 8175573 34

Beata Englert   +43 1 8175573 29

Dział sprzedaży - Polska

   

Mirosław Siech

 

+43 1 8175573 21

Joanna Gębicka

 

  lub

+43 1 8175573 31

+48 22  536 10 84

Wykaz numerów faksów

 

+43 1 8175573 22

Faks ogólny

 

+48 22  536 10 85

Punkt kontaktowy w Warszawie ZMPD, ul. Jana Pawła II 78,

00-175 Warszawa

 

 

Aneta Kobylińska

 

+48 22 536 10 83

Anna Chmielnicka-Leszczyńska

 

+48 22 536 10 86

Sławomir Gorczyński

 

+48 22 536 10 87

Paweł Korytowski

 

+48 22 536 10 89

Regionalne punkty kontaktowe

 

 

66-015 Zielona Góra, 
ul. Przylep -22 Lipca 86 B

 

+48 68 328 3472

+48 723 688 238

70-812 Szczecin, ul. Pomorska 88

 

+48 723 688 208

35-959 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 6

 

+48 17 860 3248