BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

Sami o sobie

Firma Lutz Assekuranz Maklergesellschaft m.b.H. to kompetentny i godny zaufania partner dla spedytorów, przewoźników oraz innych przedsiębiorstw z branży transportowej we wszystkich kwestiach związanych z ochroną ubezpieczeniową. Na zlecenie swoich udziałowców spółka Lutz Assekuranz pośredniczy w sprzedaży wysokiej jakości produktów ubezpieczeniowych po korzystnej cenie.

Polisa ubezpieczeniowa ubezpieczyciela wystawiana jest w dwóch językach a certyfikat ubezpieczeniowy w sześciu (OCP). Nasz udział w likwidacji szkód przyspiesza zaspokojenie uzasadnionych roszczeń. Gdy roszczenie jest jednak niesłuszne a dotyczy ubezpieczonego ryzyka, nie pozostawiamy naszego Klienta samego z tym problemem lecz odpieramy nieuzasadnione roszczenia wobec osoby, która z takim roszczeniem występuje. W ten sposób udzielamy naszemu Klientowi ochrony prawnej w tym zakresie.

Jako wyspecjalizowany makler ubezpieczeniowy firma Lutz Assekuranz Maklergesellschaft m.b.H. jest niezależna od towarzystw ubezpieczeniowych i banków i działa wyłącznie w interesie swoich klientów. Dotyczy to również likwidacji szkód.

LUTZ ASSEKURANZ współpracuje z licznymi biurami komisarzy awaryjnych oraz wyspecjalizowanymi w prawie przewozowym i spedycyjnym kancelariami prawnymi we wszystkich krajach objętych ochroną ubezpieczeniową.